Tewins Story

เรื่องเล่าย้อนอดีต บันทึกจากประสบการณ์
การทำรถคลาสสิค ปั้นรถโบราณจากซาก 200 กว่าคัน

อย่าปล่อยให้ความทรงจำ เลือนหายไปกับ กาลเวลา

Tewins Story
เรื่องเล่าย้อนอดีต บันทึกจากการทำรถคลาสสิค ปั้นรถโบราณจากซาก 200 กว่าคัน

พ.ศ.2560 Mercedes-Benz W123 300D USA SPEC ปี 1979

ผมได้รถมาคันนึงเป็น Benz w123 300D ดีเซล กันชนบิ๊ก พวงม...

พ.ศ.2560 Mercedes-Benz W123 230e ตัวสุดท้าย ปี 1985 หรือที่เรียกว่า เบนซ์ธนบุรี

W123 230E คันนี้ เป็นรถที่ ธนบุรีพาณิชย์ จำหน่าย เป็นรุ...

พ.ศ.2559 ปลุกซาก Jeep Ford GPW รถสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

Jeep Ford GPW คันนี้มาจาก อ.แกลง จ.ระยอง ถูกแปลงสภาพไปม...

พ.ศ.2552..รถคู่ใจของผม….แลนด์พนัส

รถคู่ใจของผม.แลนด์พนัส เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2556 รถค...

พ.ศ.2552 ทำโรงรถ ไว้เก็บ Jeep Landrover

ทำโรงรถ เพื่อไว้เก็บรถ Jeep รถแลนด์โรเวอร์ เรื่องที่จะเ...

CHANGE LANGUAGE