Tewins Story

เรื่องเล่าย้อนอดีต บันทึกจากประสบการณ์
การทำรถคลาสสิค ปั้นรถโบราณจากซาก 200 กว่าคัน

อย่าปล่อยให้ความทรงจำ เลือนหายไปกับ กาลเวลา

พ.ศ.2560 Mercedes-Benz W123 300D USA SPEC ปี 1979

พ.ศ.2560 Mercedes-Benz W123 300D USA SPEC ปี 1979

ผมได้รถมาคันนึงเป็น Benz w123 300D ดีเซล กันชนบิ๊ก พวงม ...
พ.ศ.2560 Mercedes-Benz W123 230e ตัวสุดท้าย ปี 1985 หรือที่เรียกว่า เบนซ์ธนบุรี

พ.ศ.2560 Mercedes-Benz W123 230e ตัวสุดท้าย ปี 1985 หรือที่เรียกว่า เบนซ์ธนบุรี

W123 230E คันนี้ เป็นรถที่ ธนบุรีพาณิชย์ จำหน่าย เป็นรุ ...
พ.ศ.2559 ปลุกซาก Jeep Ford GPW รถสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

พ.ศ.2559 ปลุกซาก Jeep Ford GPW รถสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

Jeep Ford GPW คันนี้มาจาก อ.แกลง จ.ระยอง ถูกแปลงสภาพไปม ...
พ.ศ.2552..รถคู่ใจของผม….แลนด์พนัส

พ.ศ.2552..รถคู่ใจของผม….แลนด์พนัส

รถคู่ใจของผม.แลนด์พนัส เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2556 รถค ...
พ.ศ.2552 ทำโรงรถ ไว้เก็บ Jeep Landrover

พ.ศ.2552 ทำโรงรถ ไว้เก็บ Jeep Landrover

ทำโรงรถ เพื่อไว้เก็บรถ Jeep รถแลนด์โรเวอร์ เรื่องที่จะเ ...

CHANGE LANGUAGE